Tajemnica wyglądu ludzi przedpotopowych

Kategorie: 

http://hiddenincatours.com/research-project/elongated-skulls/

Jak wiadom tym, którzy się interesują Biblijnym potopem klimat i skład atmosfery przed potopem był diametralnie różny od tego jaki panuje dziś ! Do tego informacje zawarte w Biblii o tajemniczych Synach Bożych spółkujących z córkami ludzkimi..., czy to wszystko miało znaczenie dla wyglądu ówczesnych Ziemian ? Prawdopodobnie tak, ale czaszki które się wykopuje na całym globie nie muszą być świadectwem manipulacji Nephilim a pozostałością ludzi stworzonych przez Super Stwórcę rasy ludzkiej.

 

 

Tu widzimy rekonstrukcję wyglądu człowieka z większą i inną czaszką niż obecnie żyjący homo-sapiens.

 

Różnice w budowie anatomicznej.

 

Obecnie są prowadzone badania genotypu tych czaszek przez fundację Brien'a Foerestera, które mają dostarczyć nam dowodów na to kim byli ci ludzie. Zmieniające się warunki klimatyczne mogły być tym czynnikiem, który zmienił wygląd ludzi zamieszkujących ziemię, do tego dochodzi tajemnicze przesłanie Z Biblii mówiące o tym, że Stwórca postanowił skrócić długość ludzkiego życia do 120 lat. To wszystko mogło być czynnikiem wpływającym na wielkość czaszek ludzi obecnie żyjących oraz ich kształt !

 

Badania anatomiczne nad czaszkami z większą objętością mózgu wskazują, że nie były to zmiany wywołane przez deformację "siłową" czyli obwiązywanie czaszek bandażami-opaskami jak nam się stara główny nurt akademicki to wmówić ! Takie zachowania były wywołane właśnie tym, iż ci bardziej inteligentni i mądrzejsi ludzi byli podziwiani przez pózniejszych homo-sapiens  nie mających tych niezwykłych cech, a chcący naśladować ich choćby wyglądem. Przeszłość rasy ludzkiej zamieszkującej planetę Ziemia jest o wiele bardziej niezwykła niż nam się opowiada w podręcznikach szkolnych ale i tych "naukowych" "wyprodukowanych" na uczelniach i w instytucjach rządowych całego świata.

 

Wszystko przed nami. Czekamy na doniesienia z wyżej wspomnianej organizacji.

 

Przydatne linki dla tych chcących się dowiedzieć więcej:

http://hiddenincatours.com/research-project/elongated-skulls/

 

seria filmów o czaszkach z Peru:

http://www.youtube.com/user/brienfoerster/videos

 

Identyczne czaszki znalezione w Rosji z opisem typowym dla głównego nurtu ewolucjonistycznego:

http://www.youtube.com/watch?v=Oo71OarSgyQ

 

Dowody na ogólnoświatowy potop

http://www.youtube.com/watch?v=4KmzAyc3DK8

http://www.youtube.com/watch?v=5pOMm7trUgw

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Komentarze

Portret użytkownika Zenek

"Takie zachowania były

"Takie zachowania były wywołane właśnie tym, iż ci bardziej inteligentni i mądrzejsi ludzi byli podziwiani przez pózniejszych homo-sapiens  nie mających tych niezwykłych cech, a chcący naśladować ich choćby wyglądem." -
błąd w rozumowaniu. TU NIE CHODZI O WALORY UMYSŁOWE TYLKO O STRACH I BRUTALNĄ SIŁE JAKĄ SIĘ ODZNACZALI. Słowem cechy jakimi się charakteryzują idealni dyktatorzy. I ta fascynacja "zwierzecością" została przekazana dalszym pokoleniom w rytuałach obwiązywania szyj drutem by je wydłuzyć, wieszaniu kamieni w uszach by rozciągnąć małzowiny, nacinaniu skóry na twarzy etc ... To wszystko są zachowane wspomnienia po najeźdzcach. Po ich wygladzie. I strachu jaki wzbudzali wsród najechanych tubylców.

Portret użytkownika Endor

Esseńczycy byli żydowską

Esseńczycy byli żydowską sektą istniejącą w okresie od II w. p.n.e., aż do zniszczenia świątyni jerozolimskiej przez Tytusa w roku 70 n.e. Członkowie tej sekty izolowali się od reszty Żydów twierdząc, iż tylko oni sami są czyści. Nie uczestniczyli w modłach i ofiarach składanych w świątyni jerozolimskiej, uważając że została ona zbezczeszczona przez niemoralnych, złych kapłanów. Żyli w gminach o charakterze monastycznym, podkreślając wartość celibatu i bardzo silnie akcentując rytualną czystość. (Alan Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 1998, s. 88). Mieli też swoje obrzędy i naukę.

Przyjmuje się, iż rękopisy qumrańskie pochodziły właśnie z biblioteki esseńczyków, a w grotach zostały ukryte przed Rzymianami.

Pośród owych zwojów natrafiono na jeden, znany jako Apokryficzna Księga Rodzaju. Początkowo sądzono, że może to być zaginiona Księga Lamecha, lecz chociaż zwój zawiera mowę Lamecha oraz historię od patriarchy Enocha do patriarchy Abrahama, nie jest tą księgą. Czym zatem jest owa księga można dokładnie się dowiedzieć z poniższego tekstu:

„Apokryf Księgi Rodzaju jest aramejskim dokumentem datowanym paleograficznie na koniec I w. przed Chr. lub początek I w. po Chr., a obecnie metodą węgla radioaktywnego na okres od 73 r. przed Chr. do 14 r. po Chr. Tekst zaczyna się od przeróbki opowiadania o Nefilim czyli stróżach (Rdz 6), opowiada o narodzinach niezwykłego dziecka (Noego) z rodziców Lameka i Bitenosz (Rdz 5, 28 – 29), mówi o dokonanym przez Noego po potopie podziale ziemi pomiędzy jego synów (Rdz 10, 18 – 28) (...)

Apokryf Księgi Rodzaju jest formą literatury parabiblijnej, która opowiada po raz drugi po aramejsku niektóre historie z Księgi Rodzaju, urozmaicając je i dodając haggadyczne (haggada, hagada – opowieść nawiązująca do historii biblijnej, nosząca wszakże cechy ludowości – przy. A.S.) szczegóły. Powinien właściwie nosić nazwę Ketab ‘abahata, „Księga Patriarchów”, ponieważ relacjonuje w upiększonej formie dzieje od Noego do Abrahama. Jest powiązany z tym rodzajem literatury, który reprezentują Jubileusze (inna starotestamentowa księga apokryficzna – przyp. A.S.). Nie ma w tym tekście nic z doktryny ani żadnych znamion sekciarskich, więc prawdopodobnie nie jest to wybór qumrańczyków (w znaczeniu esseńczyków – przyp. A.S.). Jak Księga Jubileuszy, wywodzi się prawdopodobnie z szerokich kręgów żydowskich i był tylko używany przez członków wspólnoty. Znaleziono zaledwie jedną jego kopię.” (Joseph A. Fitzmeyer SJ, 101 pytań o Qumran, Kraków 1997, s. 25, 40).

Według Biblii Lamech był synem Metuszelacha i ojcem Noego. Był on dziewiątym z dziesięciu patriarchów świata przedpotopowego.

Bardzo ważne dla nas jest to, iż Apokryficzna Księga Rodzaju mówi o nefilimach, wyraźnie odnosząc się do kwestii poruszonej w rozdziale 6 kanonicznej Księgi Rodzaju, czyli do „synów Bożych” i „córek ludzkich”, ale – co najistotniejsze – dzięki owemu apokryfowi możemy się dowiedzieć za kogo starożytni Żydzi uważali tych „synów Bożych”.

Mimo poważnych uszkodzeń i brakujących fragmentów dokument ostatecznie potwierdził, iż w zamierzchłych, przedpotopowych czasach z nieba na Ziemię przybyły istoty, które współżyły seksualnie z kobietami, a te rodziły im olbrzymów, nefilimów.”

W tym miejscu można zadać pytanie: prawda to, czy bajka? I chociaż wiemy, iż mity często mają swoje źródło w rzeczywiści, to i czy tym razem?

W szóstym rozdziale kanonicznej Księgi Rodzaju mamy tylko zwięzłą informację o tym, iż „synowie Boży” (strażnicy, stróże – według apokryfów) zostali zniewoleni pięknem „córek ludzkich” do tego stopnia, że brali je sobie za żony, a te rodziły im nefilimów, ludzi „potężnych” „ludzi sławnych”. Z Apokryficznej Księgi Rodzaju dowiadujemy się jednak czegoś więcej, tego mianowicie, że nie gardzili oni wdziękami kobiet, niekoniecznie kwapiąc się do żeniaczki, bądź zgoła bałamucąc mężatki, czym doprowadzali mężczyzn do szału zazdrości. O tym, że tak bywało możemy przekonać się czytając mowę Lamecha zachowaną w rękopisie qumrańskim. Mowa ta dotyczy wątpliwości Lamecha co do wierności Bitenosz, jego żony (i jednocześnie siostry), którą podejrzewał, iż zdradziła go ze „stróżami, synami niebios”. Tekst jest mocno niekompletny, nawiasami kwadratowymi i kropkami zaznaczono ubytki w rękopisie, w nawiasach okrągłych umieściłem dodane przeze mnie logiczne uzupełnienia ciągłości narracji, aby opowieść była lepiej zrozumiała:

„(Lamech powiedział) Oto wówczas pomyślałem sobie w (głębi) mego serca, że ciąża ta jest od stróżów, od świętych, lub od gigan[tów...] Moje serce wahało się co do tego dziecka [...] Wtedy, ja Lamech, przestraszyłem się. Poszedłem do Bitenosz, [mojej] żo[ny, i powiedziałem...] (na Świętego) i Wiecznego, na Najwyższego, na Wielkiego Pana, na Króla Wi[eków,...] (Musisz mi wyjawić, czy parzyłaś się) z [...] synami nieba, że zgodnie z prawdą masz mi wyjawić, bez kłamstw, czy ten [...] (płód pochodzi ode mnie,) na króla wszystkich wieków, że szczerze ze mną rozmawiasz i bez kłamstw [...] Wówczas Bitenosz, moja żona, odezwała się do mnie z wielką gwałtownością. Pł[akała...] i powiedziała: O mój bracie i mój panie! Przypomnij sobie moją rozkosz [...] (Lecz ja nie przypomniałem sobie by mój członek) [...] i moja dusza przebywała we wnętrzu jej pochwy. I ja szczerze wszystko [ci wyjawię] Wtedy bardzo odmieniło się moje serce [...] a kiedy zobaczyła Bitenosz, moja żona, że moja twarz zmieniła się, [...]wówczas powściągnęła swe wzburzenie. Rozmawiała ze mną mówiąc mi: O mój panie i mój bracie! Przypomnij sobie moją przyjemność. Przysięgam ci na Wielkiego Świętego, na Króla Ni[ebios,...] że z ciebie jest to nasienie, z ciebie jest ta ciąża, z ciebie powstał [ten] owoc [...] a nie z kogoś obcego, i nie z żadnych stróżów, ani z żadnych synów niebi[os. Dlaczego wyraz] twojej twarzy tak się zmienił i tak zniekształcił, a twój duch jest tak przygnębiony? [...] Przecież ja szczerze z tobą rozmawiam. [...] Wówczas ja, Lamech, pobiegłem do Metuselacha, mojego ojca, i wszystko mu [wyznałem, by poszedł i zapytał Henocha], swego ojca, i wszystkiego od niego rzetelnie się dowiedział. Jest on bowiem ulubi[onym i umiłowanym (stróżów, synów niebios i chodzi razem ze stróżami, synami niebios) ... ze świętymi] ma wyznaczony dział i wszystko mu wyjawiają. Kiedy usłyszał Metuselach [te słowa,] [pobiegł] do Henocha, swojego ojca, aby dowiedzieć się od niego wszystkiego zgodnie z prawdą [...] (...) Przeszedł wzdłuż kraj, aż do Parwaim, i tam odnalazł [Henocha, swojego ojca...] I powiedział do Henocha, swojego ojca: O mój ojcze i mój panie! Do ciebie [przybywam...] [...] i mówię ci: Nie złość się na mnie, że tutaj przybyłem do cie[bie...] respekt przed tobą (bowiem czuję) [...]

1QGenAp 2, 1 – 26 (PM)
 
....„synowie Boży” byli istotami przybyłymi z Nieba na Ziemię, gdzie współżyli seksualnie z kobietami i mieli z nimi potomstwo – nefilimów. Przez fakt połączenia się z Ziemiankami ze świętych stali się upadłymi. Ta interpretacja, mimo iż rozpowszechniona wśród Żydów jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, dla chrześcijańskich teologów pierwszych wieków n.e. była nie do przyjęcia tylko z tego powodu, iż nie mogli sobie wyobrazić aniołów jako istoty materialne, a na dodatek seksualne!

Aby jednak jakoś rozwikłać trudny tekst biblijny wykoncypowali sobie, że „synami Bożymi” Biblia nazywa potomków sprawiedliwego Seta, syna Adama, zaś „córkami ludzkimi” kobiety z linii Kaina. Ponieważ Kainitki były złe, potomstwo jakie pochodziło z ich związków z Setytami także było złe i zdegenerowane, tak iż w końcu Bóg był zmuszony zniszczyć rodzaj ludzki zsyłając nań potop...
 
...Według bardzo starej tradycji rabinicznej to właśnie piękne kobiece włosy były wielką pokusą i szczególnie podniecały aniołów.Porzucenie nieba i wybranie Ziemi na zamieszkanie, wzięcie sobie za żony ziemianek, to był ze strony aniołów przejaw buntu i apostazji! Porzucając Niebo, porzucili właściwe im miejsce zamieszkania, a współżyjąc z „córkami ludzkimi” i płodząc z nimi potomstwo popełnili trudne do wyobrażenia przestępstwo krzyżowania się obcych sobie gatunków! I mimo, iż Ziemia nie jest domem dla aniołów porzucili właściwe sobie, ich prywatne, osobiste, unikalne miejsce zamieszkania, czyli Niebo, odrzucili zwierzchnictwo i władzę, i prawo, podążając własną drogą. Aniołowie popełnili szczególnie odrażający grzech: przekroczyli granicę ich własnej natury, by najechać królestwo istot innej natury. Odejście od tego co dla aniołów było właściwe i zgodne z ich naturą, a zaspokojenie pożądania wbrew prawu naturalnemu, a może lepiej powiedzieć – biologicznemu, doprowadziło do największego grzechu jaki kiedykolwiek zaistniał w obrębie Ziemi i skażenia całego rodzaju ludzkiego....

Bóg stworzył nieskończone ilości istot rozumnych o różnych szczeblach bytowania. Choć rozumem nie można dowieść istnienia Aniołów, to jednak można wskazać na odpowiedniość ich istnienia.

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex2

Bardzo ciekawie napisane,

Bardzo ciekawie napisane, gdyby nie to, iż Bóg nie wtrąca się w ludzkie sprawy, bo dał im Wolną Wolę a specyfika ludzkiej cywilizacji, to wypadkowa własnie owych wyborów Wolnej Woli. Natomiast histerycznie na to co się dzieje wśród ludu niewolników Baala - Jechowy reaguje upadły Anioł, czyli Szatan Jechowa...

...Angelus Maximus Rex

Portret użytkownika MONSTER

Endor bardzo dobrze

Endor bardzo dobrze napisałeś. Czytasz bardzo dużo w  tym temacie więc proszę napisz mi bo bardzo mnie to ciekawi a nigdzie się nie doczytałem jak to bylo. Kain został przepędzony do kraju Nod,dostał znamię żeby go każdy rozpoznał, prawdopodobnie założył rodzinę. Kto mieszkał w krainie Nod? Sokro na świecie były cztery osoby; Adam, Ewa, Kain i Abel który został zabity, więc jakich ludzi boi się napotkać Kain, którzy będą mogli go zabić?

Portret użytkownika baca

predyspozycje umysłowe, czyli

predyspozycje umysłowe, czyli IQ 70 Mendor masz, chorą miłość do żydów również posiadasz- spełniasz zatem wszystkie wymagania, aby dogadać się z Tiną i pokandydować z nią, jako kontrkandytatem na PREŻYDENTA...

Portret użytkownika Zenek

JEŚLI JEST PISANY W

JEŚLI JEST PISANY W ARAMEJSKIM TO NIE JEST TO DOKUMENT ŻYDOWSKI tylko kradziejka od wymordowywanych przez zydów chrześcijan (indoeuropejczyków). Wszelkie "pisma semickie" to GATHA  użytkowa wersja sanskrytu ale przyznanie się do tego załamało by "podstawy wiary" kilku miliardów ludzi w tym samych żydów więc się utrzymuje bałwany w nieswiadomości prawdy nastręczając ich medialną i religijną tresurą by byli maksymalnie uzyteczni dla nazistowskiego systemu. Czyli nienawidzili wszystkich poza tymi którzy utrzymując ich w ibecyliźmie pasożydują na nich do woli.
 
Nawet pismo "hebrajskie" to kradziejka (zrzynka) z liter sanskrytu do czego się zresztą sami masoreci przyznali nazywając swój "wynalazek" "literami z PISMA BOGÓW". Żydostwo nigdy na przestrzni wieków nie stworzyło własnej kultury tylko pasożyduje na cudzej traktując przejęte rzeczy jako własne.
 
 
PS.
Piktogramy to tez GATHA tylko o innym kształcie liter. Widac to dokładnie w tłumaczeniach znaków na fonemy. To też jest informacja TOP SECRET, bo jeśli się by okazało, iż indoeuropejczycy byli w Egipcie jak i na całym Bliskim Wschodzie pierwsi przed żydami których jeszcze nawet w planach nie było bo zostali stworzeni kilka tysięcy lat później. I że z czasów bytnosci tam indoeuropejczyków pochodzi pierwotna egipska cywilizacja jak i piramidy "cheopsa" etc. I, że to holokausty indoeuropejczyków są opisane w ST to w przypadku zaistnienia masowej świadomosci tego faktu gojostwo mogłoby już niechcieć dawać się pasożydować. Chyba rozumiecie jaki ajwaj by to wywołało w każdej światowej nazistowskiej gazetce czy stacji TV. I jakby to załamało światowe Pasożydnictwo o troszczenie którego gojostwo jest ciagle upominane wypowiedziami zatroskanych ekspertów. 

Strony

Skomentuj