Rabini z całego świata ogłaszają narodziny Mesjasza. Czy to już czasy ostateczne?

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Rabini twierdzą, że Mesjasz narodził się 22 lipca 2018 r., co zdaniem wyznawców Judaizmu oznacza, że obecny świat wkracza w ostatni etap czasów ostatecznych. Rabin Chaim Kanievsky, jeden z czołowych żydowskich uczonych na świecie, wierzy, że „zbawca” narodził się kilka dni temu.

Świat czekają wielkie zmiany. Przepowiednia mówi o końcu świata oraz „wstąpieniu do Królestwa Bożego”. Rabin powiedział, że uważa obecną rosnącą niechęć do duchownych za jeden z elementów przepowiedni.

Kanievsky dodał również, że jest przekonany, że Mesjasz narodził się 22 lipca, na podstawie lektury starożytnych tekstów oraz ponieważ w dniu tym odbywa się żydowskie święto Tisza be-Aw. Jest to dzień upamiętniający rocznicę zburzenia Pierwszej i Drugiej Świątyni Jerozolimskiej.

Rabin Kaniewski powiedział: „Wydaje mi się, że mędrcy chcieli nam przekazać, że nawet kiedy świątynia zostaje zniszczona, zawsze następuje jakieś zadośćuczynienie. Uważam, że Mesjasz rzeczywiście istnieje i żyje pośród nas. Przechodzi z jednego ciała do drugiego w każdym pokoleniu.”

Rabin Hillel Weiss twierdzi, że decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o przeniesieniu amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy jest częścią mesjańskiego proroctwa. Z kolei inny rabin, Pinchas Winston powiedział, że trwające napięcia między Iranem a Izraelem to „biblijny, proroczy kryzys”.

Rabin Kanievsky dodaje, że obecna sytuacja, to „cisza przed burzą”. Znaki pojawiają się powoli, jednak wszystko wskazuje na to, że to czas nadejścia ogromnych zmian na świecie.

 

 

Ocena: 

4
Średnio: 3.7 (3 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Kmieciu

Psychiatrzy twierdzą, że nie

Psychiatrzy twierdzą, że nie ma ludzi normalnych, ale oni się tym różnią od swoich pacjentów, że na noc wracają do domu Blum 3 . Dla mnie, eee, normalny inaczej Blum 3 to ktoś, kto rozmawia ze swoim niewidzialnym przyjacielem i/lub głosem w swojej głowie, i gorliwie wykonuje wszelkie przykazania w/w - szczególnie, jeśli ten niewidzialny przyjaciel/głos w głowie przedstawia się jako "Bóg", bo z tego zawsze nieodwołalnie wynika, że komuśtam trzeba "żyć nie dopuścić" Sad

 

Portret użytkownika Madziunia

Jeżeli nienormalni ustalają

Jeżeli nienormalni ustalają kryteria to nie ma mowy o normalności. Normalnych ludzi faktycznie brak. A przydałoby się kilku, chociaż w demokracji będą mniejszością i nigdy wyborów nie wygrają. Trochę to nienormalne.

Portret użytkownika ere

"Mesjasz narodził się 22

"Mesjasz narodził się 22 lipca, na podstawie lektury starożytnych tekstów oraz ponieważ w dniu tym odbywa się żydowskie święto Tisza be-Aw" - to już raczej świeto 22 lipca -odrodzenia Judeopolonii. Bo żydzi wynaleźli komunizm.

Portret użytkownika Madziunia

Tak... czyli ma pojawić się

Tak... czyli ma pojawić się drugi Mojżesz czy też już się narodził. Ciekawe, bo przecież nigdy nie pojawił się pierwszy Mojżesz. I całe szczęście. No jak miał narodzić się Mojżesz jeżeli jego przodek Jakub aż do śmierci Izaaka nie opuszcił domu Izaaka, o czym mówi opowieść o skradizonym błogosławieństwie Ezawowi. I tak mamy Izaaka w wieku 180 lat i jego dwóch synów w wieku 120 lat. Jeden i drugi potrzebuje jedynego błogosławie jakiego może udzielić Izaak i wygrywa Jakub. A po skradzionym błogosławieństwie Jakub ucieka przed Ezawem gdyż Ezaw chce Jakuba zabić, bo to było błogosławieństwo przeznaczone dla Ezawa, tego życzył sobie Jakub. Izaak został oszukany przez Jakuba syna swojego i nie spełniła się jego wola. Problem polega jednak na tym, że Jakub ucieka przed Ezawem bez potomstwa i wówczas po raz pierwszy rozmawia z Bogiem, a ma już 120 lat, bo jest po śmierci Izaaka.

1 Moj. 27:41
41. Dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec, i taki powziął Ezaw zamiar: Zbliżają się dni żałoby po ojcu moim, Wtedy zabiję brata mego Jakuba.
(BW)

Pierwszy raz ukazał się Bóg Jakubowi podczas ucieczki przed Ezawem.

1 Moj. 35:1
1. Potem rzekł Bóg do Jakuba: Wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim.
(BW)

1 Moj. 28:16-22
16. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem.
17. Zdjęty trwogą rzekł: O, jakimże lękiem napawa to miejsce! Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba.
18. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch,
19. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz.
20. I złożył tam Jakub ślub, i powiedział: Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie,
21. I powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim,
22. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę.
(BW)

I tak mamy Jakuba w wieku 120 lat bez potomstwa. Jakub aż do śmierci Izaaka nie miał 12-stu synów i córki Diny. Oczywiście nie uciekał przed Labanem, nie miał żon i nałożnic, a Racheli w ogóle nie widział na oczy swoje. Zresztą, już nie było takiej potrzeby, bo Jakub nie będzie miał potomstwa zgodnie ze schematem wcześniejszych opowieści.

Mat. 2:18
18. Słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma.
(BW)

Jakub nie pójdzie do Egiptu ze swoją rodziną, Ezaw nie zostanie Edomem, nie narodzi się Mojżesz w Egipcie. Jakub nigdy nie zostanie nazwany Izraelem, bo taką nazwę miał otrzymać kiedy miał potomstwo, a tu potomstwa nie widać. I niby taka sobie opowieść o skradzionym błogosławieństwie, a jak bardzo rozłożyła Jakuba na łopatki'. Zwłaszcza imię Izrael straciło znaczenie. Bóg nigdy nie nazwał Jakuba Izraelem. Automatycznie znaczy to, że nie wybrał Mojżesza na proroka, bo w zasadzie nie było kogo wybierać. Jakub bez potomstwa i rodowód Mojżesza staje się nieprawdziwy. Nigdy nie narodził się Mojżesz. Jak traktować prawo niby jego ręką napisane?

Normalnie odrzucić, bo i tak nie ma on grobu.

5 Moj. 34:6
6. I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej naprzeciw Bet-Peor; a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu.
(BW)

Kolejne opowieści biblijne będą już tylko fikcją literacką, bo z rodowodu wynika, że nie może narodzić żaden potomek Jakuba.

Portret użytkownika Madziunia

No cóż, pop, rabin, pastor,

No cóż, pop, rabin, pastor, ksiądz ogólnie kapłani mają taki zwyczaj, żeby ludzi straszyć. A takie zastraszanie to już raczej przestępstwo ponieważ jego celem jest wyłudzanie kasy od wierzących im. Dochodzi tu do starszenia zarówno Bogiem jak i szatanem czyli aniołem. To są faryzeusze.

Strony

Skomentuj