Rabini z całego świata ogłaszają narodziny Mesjasza. Czy to już czasy ostateczne?

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Rabini twierdzą, że Mesjasz narodził się 22 lipca 2018 r., co zdaniem wyznawców Judaizmu oznacza, że obecny świat wkracza w ostatni etap czasów ostatecznych. Rabin Chaim Kanievsky, jeden z czołowych żydowskich uczonych na świecie, wierzy, że „zbawca” narodził się kilka dni temu.

Świat czekają wielkie zmiany. Przepowiednia mówi o końcu świata oraz „wstąpieniu do Królestwa Bożego”. Rabin powiedział, że uważa obecną rosnącą niechęć do duchownych za jeden z elementów przepowiedni.

Kanievsky dodał również, że jest przekonany, że Mesjasz narodził się 22 lipca, na podstawie lektury starożytnych tekstów oraz ponieważ w dniu tym odbywa się żydowskie święto Tisza be-Aw. Jest to dzień upamiętniający rocznicę zburzenia Pierwszej i Drugiej Świątyni Jerozolimskiej.

Rabin Kaniewski powiedział: „Wydaje mi się, że mędrcy chcieli nam przekazać, że nawet kiedy świątynia zostaje zniszczona, zawsze następuje jakieś zadośćuczynienie. Uważam, że Mesjasz rzeczywiście istnieje i żyje pośród nas. Przechodzi z jednego ciała do drugiego w każdym pokoleniu.”

Rabin Hillel Weiss twierdzi, że decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o przeniesieniu amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy jest częścią mesjańskiego proroctwa. Z kolei inny rabin, Pinchas Winston powiedział, że trwające napięcia między Iranem a Izraelem to „biblijny, proroczy kryzys”.

Rabin Kanievsky dodaje, że obecna sytuacja, to „cisza przed burzą”. Znaki pojawiają się powoli, jednak wszystko wskazuje na to, że to czas nadejścia ogromnych zmian na świecie.

 

 

Ocena: 

4
Średnio: 3.7 (3 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika tomasz26

osobiście obstawiam 2 lipca

osobiście obstawiam 2 lipca co do inkarnacji tzw .mesjasza to nic nowego ,każdy inkarnuje(rozwija się), tylko z innymi celami ,innymi doświadczeniami itp..te narodziny to data umowna chodzi bardziej o kontakt jaki nawiązują ichnie oświecone i inne media ..to samo tyczy się min . buddystów i każdej świadomości zbiorowej i prowadzonej przez tzw.jednostkę w zbiorze dusz..każdy mistyk wie ,że życie zaczyna się po tzw. .śmierci..są znacznie większe możliwości.. duch już nie toczy batalii z ego

Portret użytkownika Madziunia

"Los dał ludziom odwagę

"Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo."

Niby fajne to jest ale w niebie nie ma ani Mojżesz, ani Jezusa ukrzyżowanego, a inny jest niepotrzebny. I tu bym powalczyła o autora Biblii, bo jednak specjalistą od spisków przeciw faryzweuszom był. No ktoś musiał napisać tę Biblię w taki sposób, żeby wierzący kapłanom nie zapominieli o przeciwnikach.

Portret użytkownika Madziunia

Porozumienie żydowsko

Porozumienie żydowsko-chrześcijańskie. A podobno Żydzi uznają tylko Torę. Coś się ten świat religijnie jednoczy. Liczba faryzeuszy rośnie. Nie jest to fajnie.

Portret użytkownika kolo21

Jak nie jak w necie jest

Jak nie jak w necie jest mnóstwo jak zapierd...a w czepku i to nie na basen ale odpala świece hanukowe. Je...ć putka i jemu podobnych pejsów. Dlaczego wszystkie religie są podobne do siebie? Bo wymyślił je ten sam pijany rabi. A to co piszecie to jest herezia i w żydowskim piekle za to spłoniecie, no i zabiorą wam napletki!

kolo21

Portret użytkownika Madziunia

Podobne ale nie identyczne i

Podobne ale nie identyczne i dlatego jest ich aż tyle. Już wiadomo, że wiara w Mojżesza to wiara w postać fikcyjną, więc czas uwierzyć w co innego np;

5 Moj. 7:5
5. Lecz tak z nimi postąpicie; ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie.
(BW)

5 Moj. 12:3
3. Zburzycie ich ołtarze, potłuczecie ich pomniki, popalicie ich święte drzewa, porąbiecie ich podobizny rzeźbione i zetrzecie ich imię z tego miejsca.
(BW)

Jer. 5:31
31. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię; mój zaś lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy?
(BW)

Jer. 14:14
14. A Pan rzekł do mnie: Fałszywie prorokują prorocy w moim imieniu; nie posłałem ich ani nie dałem im poleceń, ani nie mówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, marne wieszczby i wymysły swojego serca wam prorokują.
(BW)

Portret użytkownika Madziunia

Znaczy się masz czyli Żydem

Znaczy się masz czyli Żydem nie jesteś, tzn. nie jesteś potomkiem Abrahama, chociaż... być może nieobrzezanym i z drugiej żony Abrahama, bądź jakiejś nałożnicy.

1 Moj. 25:1-7
1. Potem pojął Abraham drugą żonę, której było na imię Ketura.
2. Ta urodziła mu Zymrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha.
3. A Jokszan zrodził Szebę i Dedana; synami Dedana byli: Aszuryci, Letuszyci i Leummici.
4. Synami Midiana zaś byli: Efa, Efer, Chanoch, Abida i Elda. Wszyscy oni byli potomkami Ketury.
5. Abraham oddał Izaakowi całe swoje mienie.
6. A synów nałożnic, które miał Abraham, obdarował Abraham i wyprawił ich od Izaaka, syna swego, jeszcze za życia swego na wschód, do kraju wschodniego.
7. A Abraham dożył stu siedemdziesięciu pięciu lat.
(BW)

Z tym, że najpierw trzeba poszukać Ismaela i Izaaka. Przyjmując za prawdę, że Abram lat 86 i Hagar mieli syna Isamaela obliczamy, że kiedy narodził się Izaak Ismael miał +14 lat.

1 Moj. 16:16
16. A Abram miał osiemdziesiąt sześć lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela.
(BW)

Natomiast opis wygnania Hagar i Ismaela przez Abrahama po narodzeniu Izaaka nie wskazuje na to, żeby Ismael miał wówczas ponad 14 lat. W końcu Hagar nosi go na barkach swoich.

1 Moj. 21:9-10
9. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka,
10. Rzekła do Abrahama: Wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem!

1 Moj. 21:14-18
14. Wstał więc Abraham wcześnie rano, a wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. A ona poszła i błąkała się po pustyni Beer-Szeby.
15. A gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków.
16. Potem odszedłszy, usiadła naprzeciw w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc: Nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała.
17. I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
18. Wstań, podnieś chłopca i ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki.
(BW)

A to by mówiło, że Abram w wieku 86 lat nie spłodził syna niewolnicy Hagar i Abraham nie miał syna Ismaela. Czy miał syna Izaaka? Też nie, bo zgodnie z prawem nie może mieć potomstwa brat z siostrą gdyż byliby przeklęci.

5 Moj. 27:22
22. Przeklęty, kto łączy się cieleśnie ze swoją siostrą, córką swego ojca lub matki. A cały lud powie: Amen.
(BW)

No cóż, Abraham byłby raczej przeklęty niż błogosławiony gdyby spłodził syna Saraj/rze siostrze swojej.

1 Moj. 20:11-12
11. Abraham zaś odpowiedział: Powiedziałem sobie: Zaiste, nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją mnie z powodu żony mojej.
12. Zresztą, ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mojego, choć nie córką matki mojej; pomimo to została żoną moją.
(BW)

Terachowi ojcu Abrama można spokojnie przypisać jakieś nałożnice. Saraj byłaby córką nałożnicy. I w ten sposób, wierząc, że biblijni bohaterowi mówią prawdę można z nich uczynić przeklętych zgodnie z prawem. Niesamite opowieści, karać za prawdę...?

Strony

Skomentuj