Czy duch Jana Pawła II podróżuje z Papieżem Franciszkiem po Meksyku ?